ทำไมต้องบีเวลล์


  • Bwellไม่ได้แค่ "ดักจับ" มลพิษในอากาศเท่านั้น แต่ยังสามารถ "ฆ่า" มลพิษได้อีกด้วย ซึ่งเป็นระบบการฟอกอากาศที่สมบูรณ์และครบวงจรที่สุด โดยเริ่มจากการกรองอนุภาคฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษก่อนแ...

  • ความเห็นของแพทย์ผู้เชียวชาญโรคภูมิแพ้และผู้เชียวชาญระบบฟอกอากาศ "ระบบไฟฟ้าสถิตย์ มีการปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อไปจับกับอนุภาค เมื่อใช้นานๆประสิทธิภาพมักลดลง และการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ตลอดเวล...

  • รายชื่อลูกค้าองค์กรบางส่วนของเรา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยโร...