• แผ่นกรองน้ำ BRITA MicroDisc
  550.00 THB
 • ไส้กรองน้ำ BRITA รุ่น MAXTRAplus (Pack 2)
  600.00 THB
  900.00 THB  (-33%)
 • ไส้กรองน้ำ BRITA รุ่น MAXTRAplus (Pack 3)
  855.00 THB
  1,200.00 THB  (-29%)
 • ไส้กรองน้ำ BRITA รุ่น MAXTRAplus (Pack 6)
  1,600.00 THB
  2,300.00 THB  (-30%)