Bwell เครื่องฟอกอากาศสำหรับ "เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคภูมิแพ้ ผู้เป็นโรคทางเดินหายใจ" โดยเฉพาะ สามารถ ฟอกอากาศได้ครบวงจรมากถึง 7 ขั้นตอน"กรองฝุ่น + ดูดกลิ่น + ฆ่าเชื้อโรค" ออกแบบตามมาตรฐานหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อม U.S.A. 

 

 

 

 

  

Review เครื่องฟอกอากาศ Bwell

 

การฆ่าเชื้อโรคด้วย Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)
 

 

 การฆ่าเชื้อโรคด้วย Photocatalytic Oxidation (PCO)

 

 วิธีการเลือกเครื่องฟอกอากาศ


 โรคภูมิแพ้ในเด็ก

 

ติดตามข่าวสารได้ที่